Naar inhoud

deontologische code

De leden van de raad voor maatschappelijk welzijn, het vast bureau en het bijzonder comité voor de sociale dienst leggen zichzelf een gedragscode op. Zij stellen bij hun handelen de kwaliteit van het openbaar bestuur centraal. Zo houden ze rekening met de eer en waardigheid van hun functie.

De volledige deontologische code kan je hieronder raadplegen.

Praktisch

Raad voor Maatschappelijk Welzijn

Gemeentehuis
Kruisstraat 2
3390 Tielt-Wingetel. 016 63 40 08