Naar inhoud

CADO (collectieve autonome dagopvang)

CADO

CADO is speciaal bedoeld om ouderen en zorgbehoevende personen dagopvang te bieden in een kleinschalige, huiselijke setting. Het initiatief ontlast de mantelzorger en haalt ouderen en zorgbehoevenden uit hun isolement. Bovendien willen we ervoor zorgen dat senioren zo lang mogelijk in de eigen woning kunnen blijven wonen, met extra ondersteuning op een externe locatie. In de CADO kan men samen genieten van een gezellige dag en mekaars gezelschap. Er worden leuke groepsactiviteiten georganiseerd (kaarten, gezelschapsspelen, samen bakken en koken, samen eten, samen op uitstap,…) en ze krijgen er persoonlijke zorg op maat (verfrissende douche, manicure en pedicure, haarverzorging,..).

Het aantal uren dat men wenst door te brengen in de CADO kan in onderling overleg met de verantwoordelijke worden vastgelegd. Enkele uren per dag, enkele dagen per week, alles is bespreekbaar. Enthousiaste verzorgenden staan klaar om een gezellige en huiselijke dag, in het gezelschap van anderen, aan te bieden in een mooie locatie op de site Zonnedries.

Praktisch:

De CADO is gelegen vlak naast het lokaal dienstencentrum Zonnedries in de deelgemeente Tielt op het adres Zonnedrieslaan 24, 3390 Tielt-Winge. Organiserend bestuur is OCMW Tielt-Winge. In de CADO kan er aan maximum 10 personen opvang geboden worden.

Per begonnen opvanguur betaalt de gebruiker 3,50 euro per uur.

Zijn niet in de uurprijs begrepen en worden bijkomend aangerekend:

  • de warme maaltijd die wordt genuttigd ten bedrage van 5.50 euro per maaltijd. Het staat u vrij om zelf een broodmaaltijd mee te brengen.
  • vervoersonkosten ten bedrage van 1 euro per rit binnen de gemeente Tielt-Winge en 2 euro per rit buiten de gemeente Tielt-Winge
  • de specifieke animatie-, recreatie- en therapeutische activiteiten die door CADO en/of lokaal dienstencentrum (LDC) Zonnedries worden georganiseerd en die een aantoonbare meerkost vertegenwoordigen
  • incontinentiemateriaal indien CADO dit heeft moeten ter beschikking stellen.

Bovenop de uurprijs kan CADO Zonnedries voorschotten ten gunste van derden aanrekenen. Zulke voorschotten zijn uitgaven die door CADO Zonnedries voor rekening van en op verzoek van de gebruiker werden uitgevoerd en dit enkel indien de gebruiker hier niet zelf kan voor instaan:

  • honoraria van externe zorgverstrekkers die zijn opgenomen in de nomenclatuur van het RIZIV
  • kosten van medicatie, verminderd met eventuele korting die verkregen wordt kosten voor de
  • dienst die georganiseerd wordt door een externe dienstverlener of op zelfstandige basis (zoals bijvoorbeeld kapper, esthetische verzorging, ….)
  • alle persoonlijke aankopen op uitdrukkelijke vraag van de gebruiker

Denk je dat het iets voor jou zou kunnen zijn? Neem dan gerust vrijblijvend contact op met Ria Bosmans, verantwoordelijke CADO of met Inge Salaets, coördinator thuiszorg, op het nummer 016 63 40 03. Ook mantelzorgers kunnen steeds contact opnemen wanneer zij opvang zoeken voor een zorgbehoevend familielid om even op adem te kunnen komen.

Downloads

Praktisch

thuisdiensten

LDC Zonnedries
Zonnedrieslaan 27
3390 Tielt-Wingetel. 016 63 93 14
fax 016 64 06 11
e-mail e-mail

Openingstijden

Elke werkdag van 8.30u tot 12u.
Maandag ook van 13u tot 16.30u.