Naar inhoud
RSS

Nieuws

  • Het rampenplan wordt afgekondigd, wat nu?!

    Stel u voor: Tijdens onderhoudswerken op het Gouden Kruispunt wordt een gasleiding geraakt met een enorme ontploffing tot gevolg. Er vallen verschillende doden en gewonden en het Gouden Kruispunt moet worden ontruimd. 

  • Opening Residentie Zonnedries

    Op vrijdag 18 maart 2016 kwam minister Maggie De Block langs om de site Zonnedries (Zonnedrieslaan te Tielt) officieel in te huldigen. Na de speeches en het officieel doorknippen van het lint, vond er een receptie plaats waarbij tal van prominente gasten aanwezig waren.

  • Renteloze lening?

    U wilt maatregelen treffen om energie te besparen maar u bent bang van het kostenplaatje?

ga naar de website van gemeente tielt-winge

ga naar de website van sociaal huis

Onze missie

Een open huis voor iedereen

waar we in een sfeer van vertrouwen

via kwalitatieve dienst- en hulpverlening

tegemoet komen aan menselijke noden

en waar kansen worden geboden

die duurzaam bijdragen tot

zelfredzaamheid.